SKANOWANIE LASEROWE 3D W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE

Skanowanie laserowe znajduje szereg zastosowań w budownictwie oraz przemyśle, zarówno na etapie budowy jak i podczas użytkowania obiektów inżynierskich. Kontrola wykonywania założeń projektowych, stabilności czy deformacji konstrukcji a także zagadnienia projektowe zyskują nową jakość dzięki wykorzystaniu chmur punktów.

Przykładowe zadania pomiarowe, które można zrealizować lepiej, bardziej kompleksowo, szybciej i precyzyjnej dzięki technologii skaningu to np.:

  • niwelacje poziomowości i płaskości posadzek
  • pomiary pionowości i płaskości ścian
  • kontrola deformacji obiektów inżynierskich np. zbiorników cylindrycznych, tunelów, budowli wieżowych
  • bieżąca kontrola pionowości osiowości konstrukcji żelbetowych (słupów, ścian, belek)
  • monitoring przemieszczeń budynków i budowli
  • porównania poprawności prac budowlano-montażowych w stosunku do projektu BIM
  • pomiary as-built
  • dokumentacja postępów budowy