ORTOFOTOMAPY i NUMERYCZNE MODELE TERENU Z UAV (BSL)

Przy użyciu nalotów dronem wykonujemy ortofotomapy, czyli kartometryczny, rastrowy obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęć fotograficznych wykonanych z powietrza. Ortofotomapa posiada wszystkie cechy mapy: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całego obrazu (rzut ortogonalny, brak perspektywy, brak zniekształceń związanych z deniwelacją terenu), jest wpasowana w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości.
Integracja ortofotomapy z zasadniczą mapą wektorową do celów projektowych znacznie ułatwia projektowanie lub ocenę dane zjawiska bądź procesu.

ortofotomapy

Główne zalety zastosowań ortofotomap z dronów:

  • niski koszt i duża szybkość pozyskania
  • wysoka rozdzielczość (wielkość terenowa piksela – nawet na poziomie 0,02 m)
  • wierne odwzorowanie barwne terenu
  • większa niezależność od warunków atmosferycznych niż w przypadku nalotów samolotami
  • dostarcza kompletnej informacji o terenie, może uzupełniać albo nawet zastępować klasyczne pomiary geodezyjne

Główne obszary zastosowań ortofotomap:

  • projektowanie infrastruktury, budownictwo
  • GIS
  • monitoring zmian środowiska
  • kontrola i aktualizacja map tradycyjnych