Skaning laserowy 3D / Pomiary z drona

Modelowanie BIM / Chmury punktów

Skanowanie laserowe to nowoczesna technologia pomiarowa, którą cechuje szybkość i precyzja a przede wszystkim olbrzymia ilość pozyskiwanych danych geometrycznych o obiekcie. Podstawowy produkt skanowania nazywamy chmurą punktów, która składa się z milionów a nawet miliardów punktów, które reprezentują obiekt w przestrzeni trójwymiarowej.

Skaning pozwala mierzyć się ze skomplikowanymi zadaniami przygotowania dokumentacji zabytków, odwzorowania skomplikowanych geometrii i układu obiektów (fabryki, zakłady przemysłowe), tworzenia dokładnych modeli 3D i rysunków 2D obiektów architektury a także pomiarów kontrolnych realizowanych budynków i wielu innych.