POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH DRONEM

HAŁDY – WYKOPY – SKŁADOWISKA ODPADÓW
KRUSZYWA – WYROBISKA

W pomiarach i obliczaniu objętości mas ziemnych wykorzystujemy metodę fotogrametryczną przy użyciu UAV – tzw. pomiary z dronów. Technologia ta pozwala na błyskawiczny pomiar hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górniczych, składowisk odpadów a uzyskiwane wyniki są niezwykle precyzyjne.

Mamy doświadczenie przy pomiarze hałd kruszyw o objętości ponad 200.000 m3wysypisk śmieci o powierzchni kilkunastu hektarów, składowisk węgla, zrębków drzewnych oraz warstw przy inwestycjach drogowych.

Wykonujemy monitoring składowisk odpadów (wysypisk śmieci): pomiar objętości składowanych odpadów, pomiary procesu osiadania wysypisk oraz dokumentację foto-video z powietrza.

Wykorzystując drona uzbrojonego w aparat fotograficzny 20 Mpix oraz system precyzyjnego pozycjonowania GPS RTK pozyskujemy pozbawiony generalizacji, wierny, trójwymiarowy model terenu (chmurę punktówsiatkę trójkątów mesh z teksturą) odzwierciedlający wszystkie nieregularne powierzchnie i kształty. 
Dokładność pomiaru objętości może dochodzić nawet do 0.5%