INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

POMIARY ELEWACJI BUDYNKÓW – SKANING DLA BIM

Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne budynków metodą skanowania laserowego 3D. Możemy dostarczyć  Państwu gotową dokumentację 2D: rzuty, przekroje, rysunki elewacji a także modele BIM. Oferujemy także samo skanowanie i przygotowanie chmury punktów do samodzielnych opracowań 2D, 3D i BIM (w oprogramowaniu typu Revit, Archicad, AutoCad).

Zalety zastosowania skaningu laserowego to:

  • oszczędność czasu – szybkość pozyskania ogromnych zbiorów danych, milionów punktów reprezentujących obiektów
  • dokładność pomiarów
  • kompleksowość informacji na temat położenia i wymiarów obiektów w 3D

Do wykonanej usługi pomiaru skanerem laserowym udostępniamy dodatkowo projekt i przeglądarkę skanów, która daje możliwość przeglądania chmur punktów i sferycznych obrazów z wykonanych stanowisk skanera oraz dokonywania podstawowych pomiarów. Przeglądanie skanów nie wymaga instalacji żadnego specjalistycznego oprogramowania.