TWORZENIE MODELI 3D OBIEKTÓW ARCHITEKTURY, DZIEŁ SZTUKI i DZIECIŃSTWA KULTUROWEGO

Tworzymy modele 3D rzeczywistych obiektów takich jak elewacje budynków, dzieł sztuki, małej architektury, obiektów dziedzictwa kulturowego, stanowisk archeologicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w wizualizacjach architektonicznych, muzealnictwie, archeologii, galeriach sztuki, projektowaniu gier komputerowych i innych dziedzinach.

Trójwymiarowe modele mesh wraz z fotorealistyczną teksturą mogą być importowane do popularnych aplikacji do edycji i prezentacji grafiki 3D.
Trójwymiarowy model można również opublikować na stronie internetowej lub wydrukować na drukarce 3D.
Przy tworzeniu modeli wykorzystujemy technologię „reality capture” – połączenie fotogrametrii i skaningu laserowego.