ORTOFOTOMAPY i NUMERYCZNE MODELE TERENU Z UAV (BSL)
Przy użyciu nalotów dronem wykonujemy ortofotomapy, czyli kartometryczny, rastrowy obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęć fotograficznych wykonanych z powietrza. Ortofotomapa posiada wszystkie cechy mapy: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całego obrazu (rzut ortogonalny, brak perspektywy, brak zniekształceń związanych z deniwelacją terenu), jest wpasowana w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości.
Integracja ortofotomapy z zasadniczą mapą wektorową do celów projektowych znacznie ułatwia projektowanie lub ocenę dane zjawiska bądź procesu.


Zalety ortofotomapy powstałej z nalotu dronem to m.in.:
niski koszt i duża szybkość pozyskania
wysoka rozdzielczość (wielkość terenowa piksela - nawet na poziomie 0,02 m)
wierne odwzorowanie barwne terenu
większa niezależność od warunków atmosferycznych niż w przypadku nalotów samolotami
dostarcza kompletnej informacji o terenie, może uzupełniać albo nawet zastępować klasyczne pomiary geodezyjne
Numeryczny model terenu
Główne obszary zastosowań ortofotomap:
projektowanie infrastruktury, budownictwo
GIS
monitoring zmian środowiska
kontrola i aktualizacja map tradycyjnych

tel. (+48)604189879 | geodeta.warszawa@gmail.com
Ortofotomapy i NMT z drona UAV

Główne zalety zastosowań ortofotomap z dronów:
Dane kontaktowe:
Jakub Kałaska | geodeta uprawniony | spacjalista od skaningu laserowego | UAV Operator
tel.: +48 604 189 879 email: geodeta.warszawa@gmail.com
GeoCube Usługi Geodezyjne | pl. Konstytucji 5/73 | 00-657 Warszawa