POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH DRONEM
HAŁDY - WYKOPY - SKŁADOWISKA ODPADÓW - KRUSZYWA - WYROBISKA
W pomiarach z dziedziny wyznaczania objętości mas ziemnych wykorzystujemy metody fotogrametryczne przy użyciu UAV - tzw. pomiary z dronów. Technologia ta pozwala na błyskawiczny pomiar hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górnicznych, składowisk odpadów a uzyskiwane wyniki są niezwykle precyzyjne.

Mamy doświadczenie przy pomiarze hałd kruszyw o objętości ponad 200.000 m3, wysypisk śmieci o powierzchni kilkunastu hektarów, składowisk węgla, zrębków drzewnych oraz warstw przy inwestycjach drogowych.

Wykonujemy monitoring składowisk odpadów (wysypisk śmieci): pomiar objętości składowanych odpadów, pomiary procesu osiadania wysypisk oraz dokumentację foto-video z powietrza.

Wykorzystując drona uzbrojonego w aparat fotograficzny 20 Mpix oraz system precyzyjnego pozycjonowania GPS RTK pozyskujemy pozbawiony generalizacji, wierny, trójwymiarowy model terenu (chmurę punktów, siatkę trójkątów mesh z teksturą) odzwierciedlający wszystkie nieregularne powierzchnie i kształty. Dokładność pomiaru objętości może dochodzić nawet do 0.5%Pomiar objętości hałd
Tandem dron plus fotogrametria to technologia bezinwazyjna, zmniejszająca do minimum czas przebywania człowieka w warunkach zagrożenia BHP a także nie wstrzymująca pracy zakładu, kopalni itp. na czas pomiarów.

Dodatkowo efektowna prezentacja pomiarów w postaci interaktywnych modeli 3D, przekrojów lub ortofotomap jest znakomitym środkiem inspekcji składowanych materiałów sypkich, przebiegu prac ziemnych, wyrobisk w kopalni.
Inne zastosowanie to wspomaganie modelowania inwestycji - obliczania objętości planowanych robót ziemnych.

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH Z DRONA
tel. (+48)604189879 | geodeta.warszawa@gmail.com

Dane kontaktowe:
Jakub Kałaska | geodeta uprawniony | spacjalista od skaningu laserowego | UAV Operator
tel.: +48 604 189 879 email: geodeta.warszawa@gmail.com
GeoCube Usługi Geodezyjne | pl. Konstytucji 5/73 | 00-657 Warszawa
Przelot przez chmurę punktów pryzm o wysokości ponad 25 m.
Interaktywne modele 3D online składowisk kruszywa.
Geodezja3D Kanał youtube