Skaning laserowy 3D | Pomiary z drona | Modelowanie BIM | Chmury punktów

Pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem
UAV czyli dronów
Mierzymy pryzmy kruszywa, hałdy węgla, wysypiska śmieci i składowiska odpadów, wyrobiska, kopalnie, warstwy na budowie, wykopy itp.

+48 604 189 879 | geodeta.warszawa@gmail.com

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH DRONEM
HAŁDY - WYKOPY - SKŁADOWISKA ODPADÓW - KRUSZYWA - WYROBISKA

W pomiarach i obliczaniu objętości mas ziemnych wykorzystujemy metodę fotogrametryczną przy użyciu UAV - tzw. pomiary z dronów. Technologia ta pozwala na błyskawiczny pomiar hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górnicznych, składowisk odpadów a uzyskiwane wyniki są niezwykle precyzyjne.

Mamy doświadczenie przy pomiarze hałd kruszyw o objętości ponad 200.000 m3, wysypisk śmieci o powierzchni kilkunastu hektarów, składowisk węgla, zrębków drzewnych oraz warstw przy inwestycjach drogowych.

Wykonujemy monitoring składowisk odpadów (wysypisk śmieci): pomiar objętości składowanych odpadów, pomiary procesu osiadania wysypisk oraz dokumentację foto-video z powietrza.

Wykorzystując drona uzbrojonego w aparat fotograficzny 20 Mpix oraz system precyzyjnego pozycjonowania GPS RTK pozyskujemy pozbawiony generalizacji, wierny, trójwymiarowy model terenu (chmurę punktów, siatkę trójkątów mesh z teksturą) odzwierciedlający wszystkie nieregularne powierzchnie i kształty. Dokładność pomiaru objętości może dochodzić nawet do 0.5%
Pomiar objętości pryzmy kruszywa
Pomiar objętości dronem
Pomiar objętości pryzm zrębków drzewnych
Profil hałdy kruszywa
Numeryczny model terenu
Pomiar wytwórni betonu dronem
Tandem dron plus fotogrametria to technologia bezinwazyjna, zmniejszająca do minimum czas przebywania człowieka w warunkach zagrożenia BHP a także nie wstrzymująca pracy zakładu, kopalni itp. na czas pomiarów.

Dodatkowo efektowna prezentacja pomiarów w postaci interaktywnych modeli 3D, przekrojów lub ortofotomap jest znakomitym środkiem inspekcji składowanych materiałów sypkich, przebiegu prac ziemnych, wyrobisk w kopalni.
Inne zastosowanie to wspomaganie modelowania inwestycji - obliczania objętości planowanych robót ziemnych.
Kontakt
GeoCube Usługi Geodezyjne Jakub Kałaska
geodeta.warszawa@gmail.com
(+48) 604-189-879
Copyright © Geodezja3D - Skaning laserowy 3D | Modelowanie BIM | Chmury punktów | Pomiary dronem
Social media
O nas
Jakub Kałaska
geodeta uprawniony, specjalista od skanowania laserowego 3D, operator UAV

Doświadczenie w skaningu laserowym od 2015 r. oraz w geodezji od 2006 r.