Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne budynków metodą skanowania laserowego 3D. Możemy dostarczyć  Państwu gotową dokumentację 2D: rzuty, przekroje, rysunki elewacji a także modele BIM. Oferujemy także samo skanowanie i przygotowanie chmury punktów do samodzielnych opracowań 2D, 3D i BIM (w oprogramowaniu typu Revit, Archicad, AutoCad).

Zalety zastosowania skaningu laserowego to:
• oszczędność czasu - szybkość pozyskania ogromnych zbiorów danych, milionów punktów reprezentujących obiekt
• dokładność pomiarów
• kompleksowość informacji na temat położenia i wymiarów obiektów w 3D
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
POMIARY ELEWACJI BUDYNKÓW | SKANING DLA BIM

inwentaryzacja elewacji
Rzut CAD kondygnacji kościoła powstały z wektoryzacj chmury punktów pozyskanej metodą skanowania laserowego 3D
Rzut wektorowy CAD elewacji pawilonu mostu Poniatowskiego - inwentaryzacja metodą fotogrametryczną
Model 3D
Przekrój budynku wygenerowany z modelu 3D BIM
Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, skanowanie 3D dla BIM
Model BIM hali przemysłowej na podstawie chmury punktów

Model BIM konstrukcji hali sportowej na podstawie skaningu laserowego
tel. (+48)604189879 | geodeta.warszawa@gmail.com

Dane kontaktowe:
Jakub Kałaska | geodeta uprawniony | spacjalista od skaningu laserowego | UAV Operator
tel.: +48 604 189 879 email: geodeta.warszawa@gmail.com
GeoCube Usługi Geodezyjne | pl. Konstytucji 5/73 | 00-657 Warszawa
przekrój budynku z modelu BIm