Wykonujemy skanowanie laserowe i pozyskanie chmury punktów 3D obiektów architektury, zabytków, obiektów inżynierskich, instalacji przemysłowych i wszelkich skomplikowanych struktur.
Chmura punktów może być pozyskana w odcieniach szarości lub w kolorze i rozdzielczości dopasowanej do wymagań klienta i charakteru obiektu. Klient otrzymuje plik z chmurą gotową do wczytania do środowiska np. AutoCAD, Revit, Archicad w celu przeprowadzania dalszych prac projektowych i analiz.
SKANING LASEROWY 3D | CHMURY PUNKTÓW

Skaning elewacji
tel. (+48)604189879 | geodeta.warszawa@gmail.com

Oferujemy również wykonania gotowej dokumentacji 2D: rzutów, widoków, przekrojów lub modeli 3D BIM

Do wykonanej usługi pomiaru skanerem laserowym udostępniamy dodatkowo projekt i przeglądarkę skanów, która daje możliwość przeglądania chmur punktów i sferycznych obrazów z wykonanych stanowisk skanera oraz dokonywania podstawowych pomiarów. Przeglądarka nie wymaga instalacji żadnego specjalistycznego oprogramowania.
Scan to BIM

Dane kontaktowe:
Jakub Kałaska | geodeta uprawniony | spacjalista od skaningu laserowego | UAV Operator
tel.: +48 604 189 879 email: geodeta.warszawa@gmail.com
GeoCube Usługi Geodezyjne | pl. Konstytucji 5/73 | 00-657 Warszawa
SKANOWANIE LASEROWE | CHMURY PUNKTÓW