W pomiarach z dziedziny wyznaczania objętości mas ziemnych wykorzystujemy metody fotogrametryczne przy użyciu UAV - tzw. pomiary z dronów. Technologia ta pozwala na błyskawiczny pomiar hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górnicznych a uzyskiwane wyniki są niezwykle precyzyjne.

Wykorzystując drona uzbrojonego w aparat fotograficzny pozyskujemy pozbawiony generalizacji, wierny, trójwymiarowy model terenu (chmurę punktów, siatkę trójkątów mesh z teksturą) odzwierciedlający wszystkie nieregularne powierzchnie i kształty. Dokładność pomiaru kubatury może dochodzić nawet do 0.5%

POMIARY OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH
WYKOPY - HAŁDY - NASYPY - KRUSZYWA


Pomiar objętości hałd
Tandem dron plus fotogrametria to technologia bezinwazyjna, zmniejszająca do minimum czas przebywania człowieka w warunkach zagrożenia BHP a także nie wstrzymująca pracy zakładu, kopalni itp. na czas pomiarów.

Dodatkowo efektowna prezentacja pomiarów w postaci interaktywnych modeli 3D, przekrojów lub ortofotomap jest znakomitym środkiem inspekcji składowanych materiałów sypkich, przebiegu prac ziemnych, wyrobisk w kopalni.
Inne zastosowanie to wspomaganie modelowania inwestycji - obliczania objętości planowanych robót ziemnych.

Pomiary kubatury, objętości z drona ... geodezja3D.pl
Dane kontaktowe:
Jakub Kałaska | geodeta uprawniony | UAV Operator
tel.: +48 604 189 879 email: geodeta.warszawa@gmail.com
Warszawa
tel. (+48)604189879 | geodeta.warszawa@gmail.com